Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu K. Johansena

muzykaMetoda jest kierowana do dzieci i osób dorosłych z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • nieprawidłową artykulacją,
 • autyzmem,
 • problemami z koncentracją uwagi,
 • nadpobudliwością,
 • problemami z czytaniem i pisaniem,
 • problemami ze słuchaniem i rozumieniem wypowiedzi,
 • dysleksją,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • zaburzoną koordynacją ruchową,
 • niską samooceną,
 • problemami w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych,
 • problemami emocjonalnymi.


Zalety metody:

 • poprzedzona szczegółową diagnozą,
 • systematycznie monitorowane postępy w trakcie terapii,
 • trening jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb dziecka,
 • dzięki krótkim, a częstym sesjom efekt terapii jest trwalszy,
 • terapia prowadzona jest w domu – środowisku znanym i przyjaznym dziecku, jednocześnie nie trzeba ponosić kosztów dojazdu do placówki.

Terapię prowadzi certyfikowany provider Monika Ciołek

tel. 516325366

 • Pierwsza wizyta – czas trwania do 1 godziny zegarowej – 100 pln z VAT
 • Każda kolejna wizyta – czas trwania do 1 godziny zegarowej – 80 pln z VAT
 • Dodatkowo rodzic ponosi koszt zakupu płyty ok 120 pln (płyta standardowa) lub ok 140 zł (płyta indywidualizowana).
Podziel się!
 • Facebook
 • Twitter
 • email

  Komentowanie wyłączone.