GÓRA

Warsztaty „Moi przyjaciele z Literkowa”

Na termin 18 września zostały jeszcze 3 miejsca. Zapisy do czwartku ( 17 września) do 10:00

Na termin 25 września zostały jeszcze 3 miejsca. Zapisy do środy 23 września do godziny 10:00

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o kontakt z koordynatorem d/s szkoleń: 692 915 979 – Arkadiusz Marcisz

Dane do przelewu:
FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”
MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO

Przed dokonaniem przelewu proszę o kontakt telefoniczny, celem potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353
Informację o dokonaniu przelewu ( Imię i Nazwisko oraz treść: DOKONAŁAM/DOKONAŁEM PRZELEWU) proszę przesłać na adres: arekmarcisz@op.pl

Nie trzeba wysyłać bankowego potwierdzenia przelewu!

Po otrzymaniu przelewu otrzymacie Państwo informację o zakwalifikowaniu sie na szkolenie.

Instytucje, które potrzebują fakturę proszę o przesłanie danych na e-mail: arekmarcisz@op.pl

Autorski program „Moi przyjaciele z Literkowa” jest stworzony dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy charakteryzują się indywidualnymi potrzebami w zakresie nauczania i wychowania. Jego założeniem jest wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności z zakresu ortografii poprzez zastosowanie różnorodnych form teatralnych.

Stwarza on również odbiorcom okazję do rozwoju zarówno osobowościowego, jak i intelektualnego. Nauczyciel, który podejmie się jego realizacji będzie miał pewność, że wyposaży swoich podopiecznych w umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, a także sprawi, że ona na trwałe zagości w ich pamięci. Dodatkowym walorem będzie przyjemność obserwowania zmian w zachowaniu uczniów dzięki formom pracy, które są bliskie sztuce teatralnej.

Cele
Wyposażenie uczniów w umiejętność świadomego posługiwania się zasadami poprawnej pisowni.
Wdrażanie do dbałości o prawidłową pisownię.
Usprawnianie funkcji poznawczych.
Ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów.
Rozwijanie i eksponowanie twórczości dziecięcej.
Inspirowanie do świadomego uczestnictwa w zajęciach.
Doskonalenie słuchania i czytania ze zrozumieniem.
Nabywanie kompetencji językowych w zakresie: budowania wypowiedzi ustnych, redagowania opowiadań, opisów, dialogów i pism użytkowych, tworzenia poezji i tekstów swobodnych.

Zachęcanie do aktywności artystycznej i autoprezentacji.
Wcielanie zasad społecznego funkcjonowania; przestrzeganie zasad, reguł i regulaminów.
Kształtowanie nawyków związanych z samokontrolą.
Zachęcanie do dokonywania samooceny.
Wdrażanie do planowania własnej pracy.
Rozwijanie myślenia, zachęcanie do swobodnego wyciągania wniosków.
Stwarzanie okoliczności do odnoszenia sukcesów.
Doskonalenie współdziałania w zespole i z partnerem.

Podziel się!
  • Facebook
  • Twitter
  • email

    Komentowanie wyłączone.

    EnglishGermanPolishRussianUkrainian