GÓRA

Warsztaty mediacyjne w nurcie TSR dla dyrektorów szkół, rady pedagogicznej, rady rodziców, nauczycieli, uczniów – I etap

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy na temat wykorzystania mediacji do rozwiązywania konfliktów w szkole oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia
i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Wykorzystujemy
w szkoleniach metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalają na praktyczne ćwiczenie umiejętności 
w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 
 
 
Centrum Mediacji Fundacji Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego w Giżycku wpisane jest na listę Instytucji upoważnionych do prowadzenia mediacji.

 

DATA: 26 kwietnia (piątek)

GODZINY: 14:00 – 20:00 (6h)

CENA: 290 zł/osoba

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku
ul. Moniuszki 24 11 – 500 Giżycko

Telefon: 692 915 979

 

 

Warsztaty realizowane są w formie warsztatowej. Trener wykorzystuje takie metody pracy jak: mini – wykłady wprowadzające, symulacje mediacji (realizowane w oparciu o rzeczywiste sytuacje konfliktowe występujące w szkołach). Warsztaty mają na celu:
 • zapoznanie uczestników warsztatów ze skutecznymi technikami komunikacyjnymi – jak komunikować się otwarcie i bez przemocy,
 • dostarczenie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności radzenia sobie
  z sytuacjami konfliktowymi wśród: uczeń/uczeń; uczeń/nauczyciel; nauczyciel/nauczyciel; nauczyciel/dyrektor
 • zapoznać uczestników z procedurą mediacji,
 • wykształcenie w uczestnikach umiejętności prowadzenia mediacji.

Uczestnicy
Warsztaty skierowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców.
Korzyści
 • Uczestnicy mogą wykorzystać zdobytą podczas warsztatu wiedzę
  i umiejętności do prowadzenia mediacji w placówkach oświatowych.
 • Spojrzenie na konflikt, spór, nieporozumienie z innej perspektywy, może
  w znaczący sposób pomóc w jego rozwiązaniu i zrozumieć jego podłoże. Konflikt może prowadzić do rozwoju i być konstruktywny dla osób w niego zaangażowanych.
 • Wypracowane samodzielnie rozwiązanie niewątpliwie satysfakcjonuje obie strony, są one bardziej skłonne wykonać porozumienie niż gdy mamy do czynienia z narzuconym rozstrzygnięciem. 
 • Powoduje to upodmiotowienie stron konfliktu, stają się one gospodarzami procesu, partnerami w rozmowie o sporze, a nie osobami pełniącymi ściśle określone, przeciwstawne role. Mediacja w przypadku niedojścia do porozumienia czy nie zawarcia ugody może wyciszyć lub wygasić emocje, które często nie pozwalają stronom sporu na rzeczowe przedstawienie swoich racji i znalezienie rozwiązania.
Założenia programowe
 • Zasady skutecznej komunikacji – umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych.
 • Przyczyny oraz skutki powstawania konfliktów szkolnych, rodzaje konfliktów szkolnych (konflikt: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, uczeń – rodzina), sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym.
 • Przebieg procesu mediacji, monolog mediatora, etapy postępowania mediacyjnego.
 • Zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne.
 • Rola i zadania mediatora.
 • Zalety mediacji, korzyści dla uczniów biorących udział w mediacji.
 • Symulacje mediacji szkolnych.

Informacje o prowadzącym:

Arkadiusz Marcisz – Prezes Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego, doradca personalny i zawodowy, mediator wpisany do wykazu osób godnych zaufania do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w sprawach karnych oraz nieletnich przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Terapeuta w Nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach ( ukończone I i II stopień zaawansowany Solution Focused Brief Therapy), pedagog, specjalista ds. zarzadzania, specjalista ds. rozwiązywania konfliktów, wykładowca, trener (ponad 6500h szkoleniowych), praktyk z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla firm, podmiotów publicznych, prywatnych i wykładów na uczelniach, ponad 15 – letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, oligofrenopedagog.

 


 

Dane do przelewu:

FUNDACJA „CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU OSOBISTEGO”

MONIUSZKI 24, 11-500 GIŻYCKO

Numer rachunku: 54 1240 5787 1111 0010 2640 0353

Proszę o dokonanie wpłaty najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Informację o dokonaniu przelewu ( Imię i Nazwisko oraz treść: DOKONAŁAM/DOKONAŁEM PRZELEWU) proszę przesłać na adres: arekmarcisz@op.pl

Nie trzeba wysyłać bankowego potwierdzenia przelewu!

 Po otrzymaniu przelewu otrzymacie Państwo informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie. 

Instytucje, które potrzebują fakturę proszę o przesłanie danych na e-mail: arekmarcisz@op.pl oraz dorotahuflejt@op.pl 

Minimalna liczba osób, żeby szkolenie się odbyło: 12

Maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w szkoleniu: 25. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 5 dni przed warsztatem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora warsztatu. Nieobecność uczestnika na warsztacie bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Podziel się!
 • Facebook
 • Twitter
 • email

  Komentowanie wyłączone.

  EnglishGermanPolishRussianUkrainian