GÓRA

Warsztaty mediacyjne w nurcie TSR dla dyrektorów szkół, rady pedagogicznej, rady rodziców, nauczycieli, uczniów – I etap

Celem warsztatów jest nabycie wiedzy na temat wykorzystania mediacji do rozwiązywania konfliktów w szkole oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia
i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Wykorzystujemy
w szkoleniach metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności. Gry i symulacje, pozwalają na praktyczne ćwiczenie umiejętności 
w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 
 
 
Centrum Mediacji Fundacji Centrum Doradztwa i Rozwoju Osobistego w Giżycku wpisane jest na listę Instytucji upoważnionych do prowadzenia mediacji.

 

DATA: 26 kwietnia (piątek)

GODZINY: 14:00 – 20:00 (6h)

CENA: 290 zł/osoba

MIEJSCE: Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku
ul. Moniuszki 24 11 – 500 Giżycko

Telefon: 692 915 979

 

 

(więcej…)

Czytaj dalej